fbpx

”Liposuction” er den medicinske betegnelse for operationer, hvor formålet er at ændre på kropskonturerne ved at fjerne fedt fra kroppen. De typiske steder hvor der findes uønsket fedt, er omkring hofter, på mave, under armene, lår, ankler, hage, hals og bryster.

Både mænd og kvinder kan være generet af de ønskede fedtdepoter og ønske dem fjernet via kosmetiske indgreb.

Overvejer du at få en fedtsugning, skal du kende til alle de praktiske, operationelle, økonomiske og sundhedsrelaterede forhold ved operationen. 

Hvad er en fedtsugning? 

De fleste personer har hørt om navnet på den operation, som udføres på de fleste af landets privathospitaler. 

En fedtsugning er et dagkirurgisk indgreb, der betyder, at du som udgangspunkt kan komme hjem igen samme dag, som din operation er blevet udført. 

Indgrebet foregår ved, at der laves små snit i huden, så det er muligt at føre den kanyle ind, der skal suge fedtet op. Der anvendes metalkanyler, som måler mellem 2-5mm i bredden. 

Som det beskrevet af Sundhed.dk, er det lovligt at fjerne op til 4L fedt i alt fra kroppen, og patienten skal være fyldt 18 år.

Det er ikke kun overvægtige mænd eller kvinder, der vælger at få hjælp til at fjerne fedt fra kroppen. Vores gener spiller en stor rolle i forhold til kropsform. Derfor er der også normalvægtige personer, som vælger at lade sig operere for at få den figur, de føler sig bedst tilpas med (og som ikke nødvendigvis kan opnås via vedholdende og målrettet træning eller via slankekur).

Én af de helt store fordele ved indgrebet er, at der opsuges fedtceller fra et bestemt punkt på kroppen. Fedtcellerne fjernes for altid og vil ikke kunne komme igen. Det vil med andre ord være begrænset, hvor meget det pågældende sted på kroppen vil øge volumen, hvis du skulle tage på i vægt. 

Liposuction er et indgreb med varig karakter. 

Som det pointeres af Netdoktor.dk, bør det være en speciallæge i plastkirurgi, der bør stå for både konsultation og indgreb, da denne fagperson har den nødvendige viden om operation og erfaring med rådgivning. 

Hvad er formålet med en fedtsugning?

Der findes mange forskellige kirurgiske indgreb i dag, der har kosmetisk karakter. Når du vil have det mest tilfredsstillende resultat af en operation, skal du vælge en procedure, som matcher dit formål. 

En fedtsugning har til formål at reducere fedtdepoter på udvalgte steder af kroppen. Selvom der kun laves små snit i huden, laves der store sår i fedtvævet. 

Det er en behandling, som er sidste mulighed, når træning, livsstilsændring og kostomlægning er prøvet uden det ønskede resultat. Indgrebet kan ikke fjerne appelsinhud, og det kan ikke bruges imod mavefedme. Det er den usunde fedme, hvor fedtet samler sig omkring vitale organer, og hvor der kræves vedholdende livsstilsændring at fjerne fedtdepoterne. 

En fedtsugning fjerner underhudsfedt permanent. 

En stærkt overvægtig patient vil ofte ikke blive godkendt til en fedtsugning, da resultatet ikke bliver tilfredsstillende. I denne forbindelse vil personen blive anbefalet at tabe et bestemt antal kilo, førend det har værdi at gennemføre indgrebet. 

Udbredelse og popularitet 

Fedtsugning er iblandt de mest hyppige behandlinger på landets privathospitaler. Det er et indgreb, som ikke kræver, at du ligger i sengen i flere uger efter operationen. Og det er en effektiv behandling, når du vil have fjernet overskydende fedt fra hals, overarme, inderlår, hofter eller mave. 

Det er personlige årsager, der er kilden til at få behandlingen udført. I begyndelsen var det hovedsageligt kvinder, der fik fedtsugning. Igennem de seneste 5 år vælger flere og flere mænd at få fjernet fedt fra særligt brystpartiet og halsen. 

Det vil til enhver tid være kirurgen, der bestemmer, om du kan få operationen eller ej. 

Særligt om forventninger til resultat af operation 

Når du går med overvejelser om fedtsugning, skal du både forholde dig til selve indgrebet, ligesom du skal være opmærksom på succesraten for at opnå det ønskede resultat.

Det kosmetiske resultat af operationen vil i høj grad influeres af hudens spændstighed. Des ældre vi bliver, des sværere får huden ved at trække sig sammen på grund af reduktion i elasticitet. Et ældre menneske kan opleve et mindre harmonisk resultat efter operationen, da huden har svært ved at gendanne sig omkring den nye kropsform. 

Du vil altid komme til en konsultation hos dit hospital før en operation. Her vil du møde den læge, der vil forestå operationen. I denne forbindelse vil det blive vurderet, hvor egnet du vil være til operationen, og der tages nøje mål af det område på kroppen, som skal fedtsuges. Det er ikke kun alder og hudelasticitet, der vurderes i den indledende konsultation. Din vægt har også stor betydning for, hvorvidt du tilbydes operation eller ej. 

Stærkt over- og undervægtige mennesker er i større risiko for at opleve komplikationer i forbindelse med et kirurgisk indgreb.  

Uanset om du har fået fedtsugning eller ej, vil kroppens naturlige aldring påvirke din kropsfigur med årene. Det er individuelt, hvor hurtigt kroppen ældes.

Cerix logo

CeriX er et velkendt dansk brand med speciale i kosmetiske behandlinger. Virksomheden har 7 klinikker og er registreret samt godkendt af styrelsen for patientsikkerhed.

Læs om andres oplevelser med CeriX her

Hvad koster et kosmetisk indgreb med fedtsugning?

Pris for fedtsugning er afhængig af flere forhold såsom:

 • Udgifter til konsultation, bedøvelse og indlæggelse 
 • Type af operation 
 • Behov for ekstrakontrol, forlænget indlæggelse eller fuld narkose

Du vil være bekendt med den samlede pris, før du får operationen. Der vil blive udarbejdet en kontrakt og en operationsplan, hvor alle de praktiske og tekniske forhold står beskrevet. Du får et økonomisk overblik som en del dette dokument.  

Ryg, overarme, mave og læg er de operationer, der generelt er dyrest. De hører til de større punkter af kroppen, som betyder længere operationstid og større indgreb. Her vil priserne ligger på omkring 20.000-25.000 kroner. Knæ, lår, talje, ankler og hofter er de operationstyper, der har de laveste priser. Her ligger priserne på 13.000-18.000 kroner. 

Vær opmærksom på at priserne er pr. lår, arm, læg osv. Det vil sige, at fedtsugning af knæ, lår, arme og ankler er de dyreste, da prisen for indgreb skal ganges med 2.

Du skal være opmærksom på, at priserne hos et privathospital er vejledende. Der kan være behov for specialudstyr i forbindelse med din operation, som kan fordyre den samlede pris. Derudover vil type af materialer på redskaber til operation også påvirke prisen. 

Det vil ofte være sådan, at du skal betale for operationen cirka 14 dage før, at indgrebet er planlagt til at finde sted. Der skal købes specialudstyr ind hos privathospitalet, så det er muligt at planlægge din operation. Det gælder blandt andet udstyr til bedøvelse. Det er lokalbedøvelse, der er standard hos indgreb med fedtsugning. Der er visse patienter, som vælger fuld narkose. Dette skal der købes særskilt ind til. 

Når du får indgrebet af kosmetiske årsager, vil det foregå på et privathospital, hvor du selv betaler den fulde pris. 

Kan jeg få tilskud til fedtsugning?

Du skal forvente at betale den fulde pris for din operation, konsultation, narkose og indlæggelse selv. Som udgangspunkt er det ikke muligt at få tilskud til indgrebet. Dette skyldes, at operationen ikke er nødvendig ud fra et helbredsmæssigt synspunkt. Det er et ønske om at ændre kropsfigur, der er årsagen. Kosmetiske operationer er forbundet med egenbetaling (kilde: Sygeforsikring.dk)

Som kvinde skal du være opmærksom på, at der kan være økonomisk hjælp fra det offentlige, når det drejer sig om reduktion af volumen i brysterne. Er det blevet dokumenteret fra egen læge, at vægten fra dine bryster tynger dig i et sådant omfang, at du oplever rygsmerter eller begrænses i at arbejde, kan du søge om tilskud fra Sygeforsikring Danmark. Dette indgreb kan finde sted på et almindeligt hospital. 

Der er flere af landets privathospitaler, som tilbyder afbetaling af din operation. Her vil den samlede pris blive delt op i mindre rater, som du kommer til at betale tilbage over et bestemt antal måneder. 

Det er ikke alle privathospitaler, der tilbyder denne økonomiske service. Er det ønsket at få en mere overskuelig betaling af din operation, skal du sammenligne flere privathospitaler, der tilbyder afbetalingsordninger.  

Få indblik i de mest udbredte typer af indgreb 

liposuctionDer er kønsrelaterede differencer mellem de forskellige typer af indgreb med fedtsugning. De mest udbredte indgreb er:

 • Fedtsugning på mave
 • Fedtsugning på arme
 • Fedtsugning på lår (både inder- og yderlår)
 • Fedtsugning af hage

Det er forskelligt fra person til person og fra mand til kvinde, hvor fedtet sætter sig. Mænd er ofte plaget af fedt omkring brystet, ved hagen og på lårene. Hos kvinder er det ofte mave, lår og arme, der ønskes reduceret i fedtmængde. 

De forskellige områder af kroppen adskiller sig fra hinanden i forhold til fasthed og hudkvalitet. 

Resultatet af et indgreb afhænger blandt andet af, om der suges fedt fra de dybe lag eller fra det øverste fedtlag i huden. Det er nemmere at opnå et harmonisk, ensartet og tilfredsstillende resultat, når det er de dybe fedtlag, der opereres. Sugning af underhudsfedt (det øverste fedtlag i huden) er forbundet med større risici i forhold til resultat og udseende. 

Tendensen til at få uønsket fedtophobning på visse steder af kroppen er primært genetisk betinget. Den kropsform din mor eller far har, vil i høj grad være dén, som du også får. Derudover vil livsstil og hormonel påvirkning spille store roller. 

Kvinder er mest udsat for hormonelle påvirkninger i forbindelse med graviditeter. Det ses ofte, at kvinder ændrer kropsform, efter de har født. Graviditet og fødsel kan ændre figuren hos kvinden. Dette har baggrund i evolutionen, hvor kroppens fedtdepoter styrkes for at give kvinden kapacitet til at amme, bære et barn og føde. 

Både mænd og kvinder plages af fedt under hagen, der er kendt som den uønskede ’dobbelthage’. Denne kan reduceres med gode resultater ved at få suget fedt fra de dybere lag i huden. 

Det er ikke kun kvinder, der kan opleve hormonelle virkninger, som influerer på fedtfordeling- og depoterne på kroppen. 

Det mandlige kønshormon, testosteron, nedbrydes stille og rolige over tid til et biprodukt, der har lighedstræk med østrogen (det kvindelige kønshormon). Det er derfor, at mænd også oplever forandring af figuren i takt med alderen. 

Kilde: Illustreret Videnskab.

Hvem er egnet til fedtsugning?

Det er ikke enhver mand eller kvinde, der kan blive godkendt til at få operation, hvor der suges fedt fra de dybeste lag i huden. Før du kan komme til operation, vil du have været til minimum 2 konsultationer – en indledende samtale og en planlægningskonsultation. 

I den planlæggende samtale med speciallægen vil det klarlægges, om du er egnet til operationen. 

Den ideelle patient er én, som er normalvægtig, ikke-ryger og under 50 år. 

En operation med formål om at reducere fedt og fjerne fedtceller er ikke en erstatning for en slankekur. En stærkt overvægtig patient vil blive rådet til først at tabe sig et bestemt antal kilo, førend operationen tilbydes. 

Det er primært normalvægtige mænd og kvinder, som generes af uharmonisk fedtfordeling af kroppen, der har størst gavn af operationen. 

Det er fedtdepoter, der vurderes at være arvelige, og som kun i ringe grad ville kunne påvirkes via en slankekur og et vægttab, der kan behandles. 

Dine forventninger til resultatet og dine ønsker for fremtidig kropsfigur tages med i speciallægens vurdering. Det er vigtigt for din egen tilfredsstillelse og for dit selvbillede, at du kan tilbydes en operation, hvor resultat lever op til dine forventninger. 

Kilde: Netdoktor

Er fedtsugning en operation?

En fedtsugning adskiller sig fra andre fedtreducerede indgreb i forhold til teknikken og metoden. Indgrebet klassificeres som en operation, da det foregår under bedøvelse, og da huden skæres op. 

Den store fordel ved at få suget fedt væk fra visse depoter af kroppen er den høje grad af sikkerhed, som indgrebet er forbundet med.   

Liposuction er generelt et sikkert indgreb, der er forbundet med få og primært uskadelige komplikationer. Sikkerheden er forudsat af, at du lader dig operere på et dansk privathospital, der har autorisation og specialuddannet personale til at gennemføre kosmetiske indgreb. 

Det kan være forskelligt fra hospital til hospital, hvilke teknikker til fedtsugning der anvendes. 

Der er udviklet teknikker, som henvender sig til forskellige punkter af kroppen.

Lær mere om de 3 primære teknikker

 • PAL

”PAL” står for Power Assisted Liposuction og er en populær og udbredt teknik. Den fungerer ved, at kanylen der anvendes til at suge fedt, drives af en mekanisk motor. Dette er en teknisk fordel for plastikkirurgen, da vedkommende lettes i sit arbejde undervejs i hele proceduren. 

 • UAL

Betegnelsen UAL står for Ultrasound Assisted Liposuction. Det er en metode, som primært anvendes til sugning af punkter på kroppen, hvor det er muligt at nå ned i de dybere fedtlag. For at kunne udføre teknikken skal der skæres større og bredere snit i huden for at få plads til instrumentet. 

Grundlæggende foregår teknikken ved, at fedtet under huden tilføres ultralyd (som navnet også indikerer). Dette skaber en mere tyndtflydende konsistens af fedtet, som således er lettere at suge op.

 • WAL 

En af de nyeste teknikker er WAL, der står for Waterjet Assisted Liposuction. Det er en metode, som anvendes i forbindelse med fedttransplantation, hvor fedt fra ét sted på kroppen anvendes på et andet sted. Det kan f.eks. være i forbindelse med brystforstørrelse eller ansigtsoperation. 

Fedtsugning er et mildt indgreb sat op i forhold til operationer, hvor fedt skæres bort. Populariteten omkring metoden har ført til, at der skabes nye behov hos patienterne. Hvor det oprindeligt var lår, mave og arme, der var i fokus for indgrebet, er det i dag muligt også at få fedtsugning af venusbjerg og knæ. Det stiller krav til værktøj og teknik, når der skal suges fedt på punkter af kroppen, hvor huden er tyndere og fedtlaget mindre. 

Når du møder din kirurg før operationen, vil du blive bekendtgjort med, hvilken teknik der bliver anvendt til dit indgreb. 

Kilde: Netdoktor

Hvor kan jeg få lavet fedtsugning i Danmark?

En fedtsugning er et kosmetisk indgreb, der primært udføres på landets privathospitaler. Du kan se frem til en personlig, dedikeret og professionel behandling, når du henvender dig til et dansk privathospital. Der føres streng kontrol med behandlingen, teknikken og servicen hos de danske privathospitaler. Som det understreges af Styrelsen For Patientsikkerhed skal de ansatte hos et privathospital være registreret hos myndigheden for lovligt at må udføre kosmetiske behandlinger. Du kommer sjældent på venteliste, og dit behandlingsforløb kan sættes i gang med det samme. 

Et privathospital har færre patienter pr. ansat, og du vil derfor opleve, at både kirurger og sygeplejersker har ekstra meget tid til dig. 

I princippet kan du betragte dig selv som kunde, når du samarbejder med et privathospital (modsat et offentligt sygehus, hvor du er én blandt mange hundrede patienter, og hvor der er ventelister på behandlinger). 

Der ydes omfattende service på alle landets privathospitaler. Der stilles høje krav til personalet, der alle skal have en speciel efteruddannelse indenfor kirurgi. 

Du kan blandt andet få glæde af følgende fordele, når du er kunde hos ét af landets privathospitaler:

 • Korte ventetider
 • Du har stor medindflydelse i behandlingsforløbet
 • Der tages ekstra hånd om dig fra start til slut 
 • Du kan selv bestemme behandlingssted og tidspunkt for indgreb
 • Der anvendes den nyeste teknologi

De mange fordele har både praktisk og psykisk værdi. Du kommer til at være i de bedste og mest professionelle hænder, og ofte får du også mulighed for selv at vælge behandler.

Kilde: Roskilde Privathospital  

Roskilde privathospital logo

Roskilde Privathospital er en af de førende klinikker indenfor diverse kosmetiske behandlinger. Virksomheden lægger stor vægt på kvalitet, etik, engagement og omhu.

Læs om andres oplevelser med Roskilde Privathospital her

Sådan vælger du det bedste privathospital til fedtsugning 

Du skal være opmærksom på, at privathospitalerne i Danmark kan være specialiserede indenfor visse typer af indgreb og operationer. Det kommer dig til gode på lang sigt, at du bruger tid på at sammenligne de mange private hospitaler, som du frit kan vælge imellem. 

Du skal blandt andet forholde dig til, om de udfører fedtsugninger, og hvilke teknikker og metoder de anvender. 

På hospitalernes hjemmesider kan du få et godt indtryk af de ansatte, deres specialer og den professionelle tilgang. For din egen skyld er det vigtigt, at du føler dig i trygge hænder fra den indledende konsultation til den afsluttende kontrol. 

Hvordan foregår en operation med Liposuction? 

Et kirurgisk indgreb er opdelt i flere faser. Det er en fordel for dig, at du sætter dig ind i hver fase, så du er bekendt med indhold og formål, og så du bedre kan få et overblik over hele processen. 

Indledende samtale og konsultation 

Når du henvender dig til et privathospital, vil du altid blive inviteret til en indledende samtale. Det er en uforpligtende konsultation, hvor du får en overordnet beskrivelse af operation og procedure, og hvor du får overslag af forventet pris. 

Du kan frit herefter vælge, om du vil gå videre i behandlingsforløbet eller ej. Den indledende samtale koster et standardbeløb, og du vil ikke blive bundet er de punkter, som du og sygeplejersken eller speciallægen snakker om. 

Vælger du at fortsætte forløbet, skal du til konsultationen, hvor der gås i dybden med, hvilken operation du ønsker. Der vil blive lavet en helbredsundersøgelse, og der vil blive indhentet oplysninger om din sundhedstilstand. Det kan være, du tager medicin, eller at du tidligere har fået udført et indgreb, som der er brug for viden omkring.

Konsultationen har flere formål. Samtalen og undersøgelsen har blandt andet til hensigt at forventningsaftemme dine ønsker med det resultat, som vurderes at kunne opnås fra hospitalets side af. Derudover skal det fastlægges, om du er sund og rask til at kunne modtage operationen. Et kirurgisk indgreb vil altid være forbundet med risiko for komplikationer.  

Indhentning af samtykke og betænkningstid

Som patient er du sikret af dansk lov i form af Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 1464 af 28. december 2012: § 34, og § 35. Denne fastlægger, at du som patient skal have betænkningstid forud for et kirurgisk indgreb, og at der skal indhentes skriftligt samtykke forud for operationen. 

I praksis betyder det, at du som minimum skal have 7 dage mellem konsultation og operation, så du får mulighed for at tænke over, om du vil tage imod tilbuddet fra hospitalet eller ej. Derudover skal der foreligge en underskrift fra dig, før operationen må igangsættes og fuldføres. 

Du er sikret af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse, uanset hvilket kirurgisk indgreb du ønsker at få foretaget hos et hospital i Danmark. 

Du vil modtage et skriftligt dokument efter konsultationen, hvori det står beskrevet, hvilket indgreb der kan tilbydes og de præcise rammer for det. Dokumentet er din kontrakt, og det vil indeholde beskrivelser af, hvordan du skal forholde dig i tiden op til operationen, formål med indgreb og pris. 

Forberedelse før operation 

prepartionOperationen vil foregå enten med lokalbedøvelse eller i fuld narkose. Uanset hvad vil der være en forberedelsesfase, som du skal være opmærksom på i dagene og ugerne op til indgrebet. Du vil ofte skulle faste i omkring et døgn før operationen. Derudover vil der også være håndkøbs- eller receptpligtig medicin, som du ikke må tage i tiden op til dit indgreb. 

Du må som udgangspunkt ikke tage Kodimagnyl, Magnyl, Treo eller andet blodfortyndende medicin i ugen før operationen. 

Det er vigtigt, at du kontakter dit hospital, hvis der er forhold, du er usikker på. Skulle det ske, at visse forhåndsregler ikke er overholdt, kan det betyde aflysning af operation og fordyrelse af indgreb, da det skal planlægge på ny. 

Ryger du, vil en del af forberedelsen bestå i, at du i et par uger før operationen skal holde dig helt væk fra cigaretter. Dette er til gode for dig selv, da det er lettere at opnå et flot og tilfredsstillende resultat, når der sikres den optimale blodtilførsel til operationssåret. 

Operation, tid og procedure 

Det er forskelligt, hvor lang tid en operation med sugning af fedt foregår. Du vil være informeret om på forhånd, hvor mange timer indgrebet er estimeret til at vare. Det vil typisk være mellem 1-4 timer afhængig af mængde af fedt, der skal fjernes. Når sugningen er færdig, vil de små ”stiksår” (som snittene i din hud kaldes) blive lukket til med sting eller kraftig tape. 

Efter operationen skal du befinde dig på hospitalet imellem 4-6 timer, hvor du løbende vil blive tilset af læge og sygeplejerske. 

Det er først, når din operationslæge har undersøgt dig og sikret, at alt er normalt, at du må tage hjem. I din operationsplan over behandlingsforløb vil der typisk være indkaldelse til en efterkontrol. 

Det anbefales, at du ikke kører hjem selv efter din operation. Sørg for at have aftalt afhentning med en veninde, ven, ægtefælle eller voksent barn på forhånd.  

En fedtsugning af inderlår tager cirka 4 timer. Er det sugning af fedt fra hage, du får lavet, vil indgrebet vare kortere tid. 

Kontrol 

Hvis du er blevet lukket sammen med sting, skal trådene fjernes efter cirka 2 uger. I denne forbindelse vil sygeplejersken lægge ny bandage og plaster på såret.

I de første dage efter operationen er det helt naturligt at føle sig stiv, mat og øm i kroppen. Selvom du skal begrænse dig i forhold til, hvilke typer af bevægelser du laver, er det vigtigt, at du rører dig. En lille gåtur er en af de bedste træningsformer, du kan bruge allerede dagen efter, du er kommet hjem fra hospitalet.

Efter operationen vil du blive kaldt ind til en kontrol, hvor der tages billeder af resultatet. Dit ar vil blive tjekket for, at det ser normalt og sundt ud. 

Kontrollen vil typisk ligge mellem 4-6 uger efter indgrebet. Kontrollen har til formål at sikre, at du har det godt trods omstændighederne, og at du er bekendt med, hvordan du skal forholde dig til den kommende proces med sårheling. 

Vigtigt at vide om bivirkninger

En operation er et indgreb, der påvirker celler, blodomløb, hud og vitale organer, knogler eller brusk. Der vil altid være risiko for komplikationer, uanset hvor godt du har forberedt dig og fuldt vejledningen i din behandlingsbeskrivelse. 

Des større omfang du følger lægens anvisninger om både forberedelse og sårpleje, des færre komplikationer kan du forvente at opleve. 

Før du tager endelig stilling til operationen, skal du være fuldt ud bekendt med risici. De primære komplikationer er:

 • Blødning 

Mellem 0,5-1% af patienter der gennemgår en operation med fedtsugning, oplever efterfølgende blødningskomplikationer.  

Blødning er ikke et mén eller en farlig situation. Det er en naturlig reaktion, da kroppen, blodkarrene og huden er blevet provokeret i forbindelse med det kirurgiske indgreb. 

Ligesom du kan opleve blødning, vil det også være normalt og ufarligt, at der dannes blå mærker på huden omkring operationssåret. De blå mærker vil forsvinde af sig selv igen efter 1 uges tid. 

Er der opstået blødning fra såret, efter du er kommet hjem, anbefales det, at du kontakter det hospital, du er blevet opereret hos. Der kan være behov for at tilse såret for at sikre, at blødningen ikke er en konsekvens af infektion. 

 • Infektion 

Infektion er den komplikation, der kan være mest omfattende. Det kan få negative følgevirkninger, hvis der er gået betændelse i såret fra operationen, og der ikke opnås den rette behandling.

Du bærer en stor del af ansvaret for, at der ikke går betændelse i sårene fra operationen. 

Når du ligger til opvågning efter indgrebet, vil du få hjælp af hospitalets sygeplejersker til at skifte bandage og plaster. Du får vist, hvordan du skal skifte din bandage, og du får mulighed for at selv at prøve det med hjælp fra fagprofessionelle. 

De bedste indikatorer på betændelse er rødmen, hævelse og væske. Typisk vil betændelse opstå indenfor de første 3 døgn efter operationen, hvor huden skal i gang med at hele.

Opdager du én eller flere tegn på infektion, skal du tage kontakt til dit hospital. 

Det er cirka 1% af alle patienter, der har fået foretaget en fedtsugning, der efterfølgende oplever komplikation i form af betændelse eller infektion.

 • Blodpropper 

I meget sjældne tilfælde kan en operation resultere i blodprop. Dette er en risiko, som er forbundet med et hvilket som helst kirurgisk indgreb. 

Den bedste og mest effektive måde at hindre blodpropper på i tiden efter indgrebet er ved at være aktiv. 

 • Uregelmæssigheder i hud

Typen af din hud vil have stor indflydelse på, hvor tilfredsstillende et resultat du vil opnå med en fedtsugning. Det vil være hos patienter med uelastisk og slap hud, at der vil have størst sandsynlighed for at se uregelmæssigheder omkring operationsstedet. 

I visse tilfælde kan der være behov for en efteroperation, hvor huden kan stramme tilpas op, så der opnås et harmonisk resultat. 

Komplikationer kan både have fysisk og psykisk karakter. De fysiske komplikationer kan være blødning eller betændelsestilstande i operationssåret. 

De psykiske komplikationer har visuel karakter. Det kan være ujævnheder i det endelige resultat. 

Ujævnheder på huden behøver ikke have nogen sundhedsmæssig betydning. Men det kan betyde, at du ikke har opnået det slutresultat, som du havde forventet.

Du kan selv være med til at påvirke, hvor tilfredsstillende resultatet af din operation skal være. Det handler om, at du både følger regler før og efter operationen i forhold til, hvad du skal gøre, og hvad du skal undgå.

Kilde: Roskilde Privathospital.

Særligt om hævelse og føleforstyrrelser

Der kan opstå midlertidige bivirkninger såsom hævelse, væsken og føleforstyrrelser. Hævelse er en naturlig og ufarlig bivirkning efter kirurgiske indgreb. Der er brugt små og spidse kanyler for at nå ind under huden, og vævet samt nerverne er blevet påvirket. 

Du skal forvente at være øm og opleve hævelser omkring operationssåret i op til 2 uger efter behandlingen. 

I denne tid kan der være nedsat følelse i huden omkring såret. 

Det er meget sjældent, at patienter får permanente føleforstyrrelser efter indgrebet. Typisk vil forstyrrelserne og den nedsatte følelse vare i de første par måneder efter fedtsugningen.  

Fedtsugning før og efter 

Når du er til den efterfølgende kontrol, vil der blive taget billeder af resultatet af operationen. Bandage fjernes, og du vil herefter ikke bære plaster. 

Det har stor, psykisk betydning, at der tages før- og efter billeder, så det er muligt at sammenligne, hvor stor en effekt operationen har haft. Du skal være opmærksom på, at den fulde effekt af indgrebet først viser sig 100% efter 6 måneder. Dit væv og din hud skal have lov til at forme sig på ny. Dette tager flere uger, og derfor vil det være et midlertidigt indtryk af resultatet, der kan vises i forbindelse med kontrol.

Forholdsregler efter operation 

Der kan gælde forskellige forholdsregler afhængig af, om du har fået foretaget fedtsugning af hage eller en større omgang med fedtreduktion af begge inderlår. 

Der findes større og mindre fedtsugninger, og du vil således i større eller mindre grad være belastet og påvirket af indgrebet. 

Det er en god idé at gøre brug af følgende forholdsregler i tiden efter din operation:

 • Motion, svømning og bevægelse

Det hjælper din helingsproces, at du bevæger dig i mildt omfang hver dag efter dit indgreb. Når du motionerer, aktiveres blodcirkulationen i kroppen, og dette er med til at fremme helingen af dit sår og nedsætte risikoen for blodprop. Desuden vil daglig motion i stil med en gåtur eller en cykeltur skabe energi, så du hurtigere kommer dig. 

Undgå fysisk krævende bevægelse og sport i de første 1-2 uger efter din operation. 

Du skal vente med at svømme (både i hav og i svømmehal) til, at der ikke er flere synlige sårskorper på dit operationssår. 

 • Løft 

Du skal så vidt muligt undgå hårde stød i den første tid efter, du er kommet hjem fra hospitalet. Som tommelfingerregel skal du undgå løft i den tid, hvor du har smerter efter operationen. Oftest vil det være muligt at løfte og bevæge sig frit igen allerede indenfor samme uge, som fedtsugningen har fundet sted. 

 • Arbejde 

Du kan genoptage dit arbejde cirka 3-10 dage efter fedtsugningen. Det vil bero på en individuel vurdering, hvor der både tages hensyn til omfanget af indgrebet og typen af dit arbejde. Har du et kontorjob med stillesiddende opgaver, kan du være i gang igen på jobbet samme uge som operationen. 

 • Personlig hygiejne og bad

I langt de fleste tilfælde anvendes der vandafvisende og robust tape (der kaldes ”micropore”), som sættes direkte ovenpå sårene fra operationen. De kan holde til, at du tager kortere bade, uden de løsner sig. 

Det er vigtigt, at du er omhyggelig med at tage skånsomme bade i den første uge efter indgrebet. Det vil kun være i forbindelse med bad, at din bandage må tages af. Du skal have styr på at sætte en ny forbinding korrekt på igen efter badet. 

I de første dage vil området omkring såret være hævet, og det kan være besværligt selv at sætte en bandage tilpas stramt på. 

Du kan med fordel vente 5-7 dage med at tage brusebad. 

Det anbefales, at du bærer tapen ovenpå såret eller sårene i op til 3 måneder efter operationen. Det er med til at skabe den bedste heling, og det forhindrer, at der skabes friktion i arret. 

 • Sol og solarium 

Så længe dit operationssår er i gang med at hele, skal du undgå, at solens skadelige UV-stråler kan ramme det. Er du blevet opereret i sommerperioden, skal du være ekstra påpasselig med at dække dit sår og huden omkring det godt til. 

Når du sendes hjem efter din operation, vil du typisk få både tape og bandage med til den første tid. Du kan efterfølgende supplere med mere micropore hos apoteket. 

Kilde: www.nygart.dk.

Sådan bliver fremtiden efter en fedtsugning 

En fedtsugning er et engangsindgreb. Du skal ikke efter 5-10 år have gentaget operationen for at sikre din sundhed eller for at stabilisere din kropsfigur.

Når du har afsluttet dit behandlingsforløb, skal du vente 6 måneder med at vurdere den fulde effekt af operationen. Resultater af kosmetiske indgreb er aldrig varige. Kroppen forandrer sig konstant i takt med hormonelle påvirkninger og den naturlige aldring. 

Det vil aldrig være muligt at garantere, at det endelige resultat bliver 100% som først planlagt og forventet. Når du følger forhåndsreglerne, vil du opnå det mest tilfredsstillende resultat. 

Skulle du tage på i vægt, skal du være opmærksom på, at det kan forandre din krop på en ny måde. Dér, hvor du er blevet opereret, vil der ikke være fedtceller. En vægtøgning kan resultere i, at fedtdepoterne andre steder af kroppen øger volumen. 

Hav gerne en bisidder med i hele dit behandlingsforløb 

Et kirurgisk indgreb er både fysisk, praktisk og mentalt indgribende. At vælge at få en fedtsugning vil hos de fleste patienter være resultatet af længere tids overvejelser. Det er en god idé for dit forløb og for din tryghed, at du allierer dig med en bisidder, der kan tage med dig til den indledende konsultation og helbredsundersøgelsen, og som er der for dig, når du er blevet opereret. 

Der kan være mange praktiske og økonomiske overvejelser, som gør sig gældende, når du kommer hjem fra konsultationen. 

Når du har en ven/veninde/kæreste eller ægtefælle med, er det lettere at holde styr på alle informationer, som er blevet givet. Det har stor værdi, at du har en person med i dit forløb, som du har tillid til. 

Vedkommende kan støtte dig mentalt, hjælpe med de små, praktiske opgaver og sikre, at alle forhåndsregler og forberedelsesfase forløber som planlagt. 

Kildehenvisning 

Til udarbejdelse af denne informationsartikel er der anvendt materiale fra følgende kilder:

Læs også Liposuction udgivet af aleris-hamlet-cosmetic.dk

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme

Redaktionen

Skriv en kommentar